Suradnja među ljudima
Posvećenost načelima UN globalnog dogovora

3M kompanija se s ponosom pridržava poštovanja načela u području ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije.

Globalni dogovor UN

UN Globalni dogovor (UNGC) predstavlja stratešku političku inicijativu za djelatnosti koje su posvećene usklađivanju poslovanja i poslovne strategije s deset univerzalno prihvaćenih principa u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. 3M kompanija je postala članica potpisnica UN Globalnog dogovora u veljači 2014. godine.


 


 

 • Inge Thulin - Izršni direktor

  Naše opredjeljenje - Poruka našeg predsjednika uprave i izvršnog direktora

  Sa zadovoljstvom mogu potvrditi da 3M kompanija podržava deset načela UN globalnog dogovora. Iako smo oduvijek postupali u skladu s osnovnim vrijednostima koje zastupa UNGC, ponosni smo što smo i na ovaj formalan način službeno objavili svoje opredjeljenje tim načelima. Kroz to opredjeljenje iskazujemo svoju namjeru da spomenute principe usvojimo i učinimo ih sastavnim dijelom strategije, kulture i svakodnevnih poslovnih aktivnosti naše tvrtke. Također se uvijek rado uključujemo i tražimo suradnju u projektima koji će dovesti do napretka i općeg razvoja ciljeva Ujedinjenih Naroda diljem svijeta.

  S poštovanjem,

  Inge G. Thulin
  Predsjedatelj upravnog odbora, Predsjednik i izvršni direktor


Načela

 • Ljudska prava

  Načelo 1: Gospodarski subjekti trebali bi podržavati i poštivati zaštitu međunarodno proklamiranih ljudskih prava; i  
  Načelo 2: provjera da ne sudjeluju u zloupotrebi ljudskih prava.

 • Radna snaga

  Načelo 3: Gospodarski subjekti trebali bi podržavati slobodu udruživanja i učinkovito priznavanje prava na udruženi rad;
  Načelo 4: ukidanje svih oblika prinude i prisilnog rada;
  Načelo 5: efektivno ukidanje izrabljivanja djece, i
  Načelo 6: ukidanje diskriminacije u području zapošljavanja i rada.

 • Okoliš

  Načelo 7: Gospodarski subjekti trebali bi podržavati primjenu mjera opreza glede eventualnih opasnosti po okoliš;
  Načelo 8: poduzimanje inicijativa u cilju povećanja odgovornosti za zaštitu okoliša; i
  Načelo 9: ohrabrivati ​​razvoj i upotrebu ekoloških tehnologija.

 • Borba protiv korupcije

  Načelo 10: Gospodarski subjekti trebali bi se boriti protiv korupcije i suzbijati je u svim oblicima, uključujući iznudu i mito.


Priopćenje 3M kompanije o napretku

 • Poslovne aktivnosti i rad 3M kompanije usmjereni na primjenu 10 načela UN Globalnog dogovora unutar poslovnih strategija i poslovanja na globalnoj razini prikazani su u našem Izvješću o održivosti 2014. Indeks Globalnog dogovora UN, naveden u izvješću, poziva se na svako od 10 načela i prikazuje naš odnos u odgovarajućim poglavljima.