Informacije o kupnji 3M stomatoloških materijala

Pročitajte informacije o sivom tržištu i sigurnosti pacijenata

Naručite originalne 3M stomatološke proizvode od ovlaštenog 3M distributera.

U Sjedinjenim Državama prodajemo i isporučujemo svoje proizvode samo putem ovlaštenih distributera. Kada kupite proizvode od njih, bit ćete zaštićeni našim sigurnim lancem nabave. Možete zaštititi svoju ordinaciju i pacijente – proizvode kupujte samo od distributera navedenih u nastavku teksta.