Podrška

Imate li neko pitanje ili komentar? Molimo u nastavku pogledajte uputstva koja Vam mogu pomoći. Ukoliko još uvijek imate komentar ili pitanje, molimo pošaljite nam poruku.

Ako Vas zanima prijava za zaposlenje u 3M kompaniji i potrebna Vam je posebna pomoć ili pomoć za osobe s invaliditetom kako biste se prijavili na objavljeno radno mjesto, kontaktirajte naš odjel Ljudskih resursa telefonom na +385 1 2499 750

Pošaljite nam poruku

    Sva polja se moraju popuniti, osim ako je navedeno da nisu obavezna

  •  
  • Vaš pristanak na primanje e-mailova od strane 3M kompanije te kako isključiti tu opciju
    Klikom na ikonu u nastavku dajem svoj izričiti pristanak na primanje newslettera, reklama, anketa i podataka o proizvodima 3M kompanije i njenih podružnica putem e-maila.
    Ovime prihvaćam obradu osobnih podataka u skladu s niže navedenim informacijama i 3M-ovim pravilima o privatnosti dostupnima na: http://www.3m.com.hr/3M/hr_HR/3m-south-east-europe/privacy-policy/
  • Pošalji
Hvala Vam što ste kontaktirali 3M.

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...