1. Hrvatska
 2. Pravne informacije
Hrvatska

3M Hrvatska

Važne zakonske informacije

 

 • Pažljivo pročitajte ove uvjete prije korištenja ovih internetskih stranica. Vaš pristup i korištenje internetskih stranica i njihovih materijala uvjetovani su Vašim prihvaćanjem i poštovanjem ovih uvjeta u cijelosti. Ukoliko ne prihvatite ove uvjete, odmah napustite ove stranice i prekinite sa daljim korištenjem bilo kakvog materijala koji ste preuzeli s ovih stranica.

 • Ostali uvjeti i napomene koji se eventualno primjenjuju

  Dodatni uvjeti će se primjenjivati u poslovnim transakcijama koje 3M izvrši ili promocijama koje provodi preko ovih internetskih stranica. Dodatni uvjeti će se primjenjivati na sve usluge oglasne ploče, zone za razgovore i/ili druge poruke ili komunikaciju koja se nudi preko ovih internetskih stranica. Ništa što je sadržano na ovoj stranici s pravnim informacijama nema za cilj izmijeniti ili dopuniti bilo koji sporazum koji je trenutno na snazi između Vas i 3M kompanije.

  Iako ovi uvjeti korištenja imaju za cilj da se općenito primjene na sve sadržaje koji se nalaze na stranicama 3M.com, ove stranice mogu sadržavati i druge napomene o vlasništvu i uvjete korištenja, koji se također moraju poštovati i primjenjivati onako kako se oni primjenjuju na određene dijelove stranica na koje se odnose. Pojedini dijelovi ovih stranica su namijenjeni za publiku u određenim zemljama kao što je naznačeno posebnim napomenama za zemlje pod zaglavljima internetske stranice (npr. '3M Sjedinjene Države', '3M Velika Britanija', ili '3M Australija'). Uvjeti korištenja internetskih stranica namijenjenih pojedinim zemljama mogu varirati i njima se može pristupiti sa stranice 3M-a za tu određenu zemlju. 3M može oduzeti ili izmijeniti bilo koje pravo koje je navedeno na ovoj stranici s pravnom napomenom, u bilo kojem trenutku, ažuriranjem ove stranice.

 • Ostala prava intelektualnog vlasništva

  Molimo imajte u vidu da svi proizvodi, procesi ili tehnologije koji su opisani u materijalima na ovim internetskim stranicama mogu spadati i pod druga prava intelektualnog vlasništva koja su rezervirana za 3M, a za koja se ovim putem ne dodjeljuje licenca. 3M kompanija, njezin logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard i Thinsulate, kao i većina drugih brandova na ovim stranicama, predstavljaju svjetske robne marke ili registrirane trgovačke marke 3M-a. Zaštitni znaci drugih strana se identificiraju kada god je to moguće i 3M priznaje njihova prava.

 • Odricanje odgovornosti

  INFORMACIJE SADRŽANE NA OVIM STRANICAMA DANE SU U IZVORNOM OBLIKU, ISKLJUČIVO ZA INTERNE SVRHE, BEZ BILO KAKVIH IZJAVA ILI JAMSTAVA ZA NJIHOVU TOČNOST ILI POTPUNOST ILI DRUGIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI I SVA IMPLICITNA JAMSTVA KVALITETE, UTRŽIVOSTI, PRIMJERENOST ZA ODREĐENU NAMJENU, ILI ODSUSTVO KRŠENJA PROPISA. 3M NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN NI JEDNOJ STRANI ZA IZRAVNU ILI NEIZRAVNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU USLIJED KORIŠTENJA OVIH STRANICA NITI ZA OSLANJANJE NA PODATKE ILI MATERIJAL KOJEMU SE PRISTUPA PREKO OVE ILI BILO KOJE DRUGE VEZE SA DRUGIM STRANICAMA, ŠTO PORED OSTALOG PODRAZUMIJEVA ŠTETU NASTALU PO OSNOVU GUBITKA DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA, ČAK I AKO SE KOMPANIJI 3M JASNO PREDOČI MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA, U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI U KOJOJ TO ZAKON DOPUŠTA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA I IZJAVA, TAKO DA SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

  Materijal na ovim internetskim stranicama može sadržati tehničke nepreciznosti ili tiskarske pogreške, pri čemu će se informacije mijenjati, ažurirati i brisati bez obavještavanja o tome. 3M može u bilo kojemu trenutku uvesti unaprjeđenja, odnosno izmjene na proizvodima, odnosno programima opisanim u ovom materijalu. 3M ne daje jamstvo da će ove stranice funkcionIrati bez prekida ili pogrešaka niti da će se kvarovi rješavati. 3M ne jamči da su ove stranice kompatibilne s Vašom računalnom opremom niti da na ovim stranicama ili njihovom serveru nema pogrešaka ili virusa, crva, 'trojanskog konja' i 3M nije odgovoran ni za kakvu štetu koju eventualno pretrpite uslijed takvih destruktivnih pojava.

  Pored toga, 3M ne daje nikakve izjave niti jamstva za druge stranice kojima eventualno odlučite pristupiti preko ovih stranica. Poveznice prema tim stranicama koje 3M prikaže, dane su samo radi lakšeg snalaženja i njih ne treba smatrati namjerom 3M kompanije da takve stranice ili njihove sadržaje odobri.

 • Dostavljanje informacija 3M kompaniji

  Molimo uzmite u obzir da je naša Politika privatnosti opća informacija. 3M ne želi od Vas dobivati povjerljive ili osobne podatke preko ove stranice, osim ako ste sklopili dodatni pismeni sporazum sa 3M-om o razmjeni takvih informacija. Svaka informacija koju 3M primi preko svojih stranica, osim Vaših osobnih podataka, na koje se primjenjuje 3M-ova Politika privatnosti, NEĆE SE SMATRATI POVJERLJIVOM. PRENOŠENJEM PODATAKA 3M KOMPANIJE PUTEM OVIH STRANICA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN ELEKTRONIČKIM PUTEM, BEZ PISMENOG SPORAZUMA SA 3M-OM, A U SVEZI SA VAŠOM DOSTAVOM PODATAKA, VI SE SLAŽETE DA 3M MOŽE KORISTITI INFORMACIJE ZA BILO KOJE SVRHE, BEZ OBVEZE PREMA VAMA. Ako želite da Vas obavijestimo o tome kako da svoje ideje predočite kompaniji 3M, kliknite na "Kontaktirajte nas" i tražite primjerak brošure "O Vašoj ideji".