Suradnja s ljudima
Postavljanje jasnih očekivanja od dobavljača

Unaprjeđenje kvalitete života, u suradnji s našim dobavljačima, počinje uspostavljanjem pravilne poslovne politike.

Rad s dobavljačima

Postavljanje jasnih očekivanja od dobavljača

U okviru našeg  Sourcing Sustainability Standard (PDF, 20KB), oočekivanja od dobavljača navedena su pod Politika lanca nabave kompanije '3M': okoliš, zdravlje i sigurnost (EHS), transport, rad / ljudski resursi i isporuka materijala Navedena poslovna politika odnosi se na izbor i suradnju sa svim dobavljačima koji pružaju svoje usluge 3M kompanije diljem svijeta. Selektivno provodimo procjenu učinka dobavljača prema navedenoj poslovnoj politici. Ukoliko se utvrdi nesukladnost, 3M kompanija pokušati će kroz rad sa danim dobavljačem otkloniti nedostatke. Od dobavljača očekujemo da napravi plan kroz koji će svoje aktivnosti usuglasiti s našom poslovnom politikom. U slučaju da dobavljač ne napravi takav plan ili ga ne primijeni u praksi, 3M će raskinuti poslovni odnos.

U 2000. godini, postavili smo si cilj da preispitamo najmanje 80% troškova na dobavljače u sljedećim državama: Kini, Indiji, Koreji, Maleziji, Tajvanu, Tajlandu, Brazilu, Meksiku, Rusiji i Turskoj, a s ciljem provjere usklađenosti sa standardima 3M kompanije u području zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti (EHS), prometa, radne snage i ljudskih resursa, i to do 2005. godine. Tijekom 2013. godine postigli smo cilj i preispitali 80% naših troškova u navedenim državama.

 


Konfliktni minerali

  • Jedan od problema kojima se bavi poslovna politika 3M kompanije u području lanca nabave jesu i "konfliktni minerali". Poanta je u tome da su aktivnosti u vezi s vađenjem ruda (posebno kositra, tantala i zlata) u Demokratskoj Republici Kongo (DRC) dovele do razvoja ekstremnog nasilja u toj regiji i do postavljanja zahtjeva unutar Dod - Frenkovog Zakona o financijskoj reformi iz 2010. godine u SAD-u, gdje američke kompanije koje kotiraju na burzi navode izvore spomenutih materijala kao neophodne za funkcioniranje odnosno proizvodnju njihovih proizvoda ili proizvoda čiju proizvodnju planiraju pokrenuti.

    Programi obveznog praćenja koji tvrtka 3M provodi u vezi sa zemljom podrijetla i konfliktnim mineralima opisani su u SD obrascu i Izvješću o konfliktnim mineralima tvrtke 3M za 2013. godinu, koji su dostupni na sljedećem linku: SEC Filings.

    Kompanija 3M članica je Inicijative o mirnodopskom podrijetlu robe (CFSI), koja obuhvaća sve gospodarske grane i uspostavljena je u cilju razvoja sustava za kontrolu lijevaonica/talionica i prerađivača kroz neovisne revizije u okviru programa o mirnodopskim lijevaonicama materijala (CFS program). Kompanija 3M potiče svoje dobavljače i sve ostale kompanije koje to još nisu učinile, da postanu članice CFSI. Povećano sudjelovanje kroz lance nabave ojačat će zajedničke napore kako bi se dodatno utjecalo na lijevaonice i prerađivače da se priključe CFS programu i budu prepoznati kao tvrtke koje ne potiču sukobe u DRC (Demokratska Republika Kongo). U okviru predanosti vrijednostima koje promoviraju CFSI i CFS program, kompanija 3M je u siječnju 2014. dala donaciju CFSI Fondu za lijevaonice, koji osigurava financijsku potporu lijevaonicama koje su predmet prve revizije u sklopu CFS programa. Ovaj fond potiče lijevaonice da se uključe u CFS program i dobiju certifikat kao tvrtke koje ne potiču sukobe u DRC (Demokratska Republika Kongo).

    Podaci namijenjeni za dobavljače mogu se naći na sljedećem linku: Conflict Minerals.