Komplet pričuvnih dijelova stetoskopa 3M™ Littmann®, Komplet pedijatrijske dijafragme Classic II, 40012

  • 3M ID 70200788340

Sadrži jednu plivajuću dijafragmu za prsni element stetoskopa

Sadrži obruč crne boje za sklop dijafragme prsnog elementa.

Sadrži obruč sive boje za sklop dijafragme prsnog elementa.

View more details

Details

Highlights
  • Sadrži jednu plivajuću dijafragmu za prsni element stetoskopa
  • Sadrži obruč crne boje za sklop dijafragme prsnog elementa
  • Sadrži obruč sive boje za sklop dijafragme prsnog elementa

Komplet pričuvnih dijelova stetoskopa 3M™ Littmann® za pedijatrijski stetoskop Classic II sadrži obruče crne i sive boje te plivajuću dijafragmu prsnog elementa.

Specifications